Biografija

“Biti pisac je, slikovito rečeno, kao da ti je neko dao domaći zadatak za čitav život.”

Damjan Stevkić

Rođen sam 20.06.1984. godine u Negotinu. Upisao sam Filozofski fakultet u Nišu 2003. godine, odsek anglistika, gde sam diplomirao početkom 2008. godine, a na master studije književnosti se upisujem 2010. i diplomiram juna 2011. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom “Razum i strast” u drami “Antonije i Kleopatra”, Viljema Šekspira. Na doktorske studije upisujem se novembra 2011. godine u Beogradu, modul Anglo-američka književnost, završio studije  30.09.2018. godine.

Književnim radom ozbiljnije počinjem da se bavim 2006. godine kada započinjem sa radom na svom prvom objavljenom romanu pod nazivom “Kvarni vlaški pir”, koji uz pomoć Kulturnog centra Majdanpek i Kulturnog centra u Donjem Milanovcu, a pod pokroviteljstvom i uz stručnu podršku ljudi iz izdavačke kuće Književna omladina Srbije, objavljujem 2011. godine. Iste godine dobijam i  nagradu na međunarodnom festivalu poezije i proze “Magda Simin”, u kategoriji pisaca do trideset godina starosti, i objavljujem nekoliko pesama u zborniku “Rudnička vrela”  iz Gornjeg Milanovca. Objavio sam pet naučnih radova za sada, od čega je jedan objavljen u časopisu kategorizovanom M51 (vodeći časopis nacionalnog značaja). Romane “Irina I-Buđenje kraljice”  i “Irina II-Krv i pepeo”, objavljujem 2017. godine, pod pokroviteljstvom izdavačke kuće Prima iz Gornjeg Milanovca.

Takođe, napisao sam nekoliko dramskih tekstova i jedan scenario za dokumentarni film, kombinujem više književnih žanrova i formi, i često se prilagođavam različitim stilovima pisanja, od naučnog i formalnog, do humorističnog i neformalnog jezika.

Zaposlen najpre kao profesor engleskog jezika, sada na dužnosti direktora Osnovne škole u Donjem Milanovcu.

Oženjen Sanjom, sinovi Vukan i Nikola.

Bibliografija

Kvarni vlaški pir – roman. Književna omladina Srbije, 2011.

Irina I – Buđenje kraljice – roman. Prima, 2017.

Irina II – Krv i pepeo – roman. Prima, 2017.

Irina III – Na raskršcu vremena – roman. Prima, 2018.

Irina IV – Poslednje uporište – roman. Prima, 2018.

Bokanegra – roman. Prima, 2018.

Ničiji generali 1 – roman. Prima, 2018.

Ničiji generali 2 – roman. Prima, 2018.

Članci

Mitsko nasleđe i interpretacija prošlosti afroameričke zajednice u romanu Toni Morison Voljena, časopis Povelja

Kraljevo, 2013. godina

Konstrukcija porodične istine u Slepom ubici Margaret Atvud

Filozofski fakulte, Niš, 2013. godina

Klasni konflikt u Belom tigru Aravinda Adige, časopis Nasleđe

FILUM Kragujevac, 2014. godina *kategorizovan od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije (M51 – vodeći časopis od nacionalnog značaja).

Koncepcija istorije i shvatanje prošlosti u romanu Vilijema Foknera Avesalome, Avesalome!, i Gabrijela Garsije Markesa Sto godina samoće, časopis Polja

Novi Sad, 2013. godina

Uticaj medijske kulture na percepciju stvarnosti i kreiranje društvenih odnosa u romanu Dona DeLila Bela buka

Filološki fakulte Beograd, 2013. godina

Neobjavljeni rukopisi

Pesma nikome – zbirka priča i meditacija u poetskoj formi

Kako izgubiti holpak? – dramski tekst

Brazde i ožiljci – originalni scenario za dokumentarni film

Položaj žrtvi u delima Margaret Etvud – neobjavljena doktorska disertacija